De PCT Dekvloer-Garantie

Voor de volle 100% zekerheid biedt PCT de PCT Dekvloer-Garantie aan. Binnen deze garantie begeleidt en bewaakt PCT de volledige plaatsing van uw dekvloeren en overneemt daarbij de volledige garantie voor de betreffende dekvloeren. Dat betekent dat de architect, de bouwheer, de hoofdaannemer en de plaatser van zowel de dekvloer als de definitieve vloerbedekking vrijgesteld worden van alle verantwoordelijkheid. In het onwaarschijnlijke geval dat er zich toch een schadegeval zou voordoen, is er dan ook slechts één aanspreekpunt, hetgeen alle onnodig discussies uit de weg ruimt.

PCT Performance Chemicals neemt de volle verantwoordelijkheid op zich voor de geplaatste dekvloeren en verzekert daarbij de volledige potentiële schade begrenst als volgt:

 • 2.000.000 euro/schadegeval voor “vermogensschade” (economische schade ?)
 • 1.000.000 euro per schadegeval voor zakelijke schade
 • 2.000.000 euro per schadegeval voor persoonlijke schade

Prestaties van de PCT-verzekering

 • Begeleiding door ervaren PCT-techniekers van de werkzaamheden, inbegrepen de onderbouw
 • Beproeven van de vooropgestelde eisen waaraan de dekvloer moet voldoen
 • Oplevering van de voorbereidende werken zoals isolatie, randisolatie, en controle van de uitzettings/dilatatievoegen 
 • Beproevingen van de gebruikte materialen (prisma’s en andere)
 • Werfdossier betreffende de gebruikte cement, toeslagstoffen en dekvloerkwaliteit
 • Werfdossier betreffende druksterkte, buigtreksterkte en hechttreksterkte
 • Op zich nemen van de garantie op het stipt behalen van de termijn van verdere bedekbaarheid
 • Opleveren van de dekvloer op vlak van behalen van de vereiste klasse (C30 /C40..) en bedekbaarheid
 • Vrijwaren van de architect, bouwheer, plaatser van dekvloer en van definitieve vloerbedekking op vlak van behalen van de termijn van overlaagbaarheid
 • Volledige overname van verantwoordelijkheid op het behalen van de sterkteklasse en van de termijn van bedekbaarheid, dit met een achterliggende verzekering en verzekeringsoorkonde
 • Op verzoek, opstellen van een conformiteitsverklaring.

Verzeker uw
dekvloer!

Producten

Producten

Retanol-dekvloeren zijn zeer hoogwaardige krimp- en spanningsarme dekvloeren op cementbasis, die uw verwachtingen op elk vlak zullen overtreffen

meer

Ecologie en gezondheid

Ecologie en gezondheid

Het ecologische en veilige karakter van onze producten is onbetwistbaar: voor ons is dit een prioriteit in de ontwikkeling van nieuwe producten.

meer

Paswoord vergeten?

Opnieuw aanmelden