Impressum

PCT-CHEMIE België – Konkrea bvba

Deze website wordt door de firma PCT-Chemie België / Konkrea bvba , Paardenkerkhofstraat 5 te 3670 Meeuwen-Gruitrode  uitgebaat.

Deze firma wordt vertegenwoordigd door Erik Kerkhofs in de functie als zaakvoerder.

Ondernemingsnummer: BE 0889.718.840

Geregistreerd bij de rechtbank van Tongeren

Contact 

PCT-Chemie België – Konkrea bvba
Paardenkerkhofstraat 5
3670 Meeuwen-Gruitrode

T 0032 89 50 13 50
F 0032 89 81 27 50

E-mail: info@pct-chemie.be

De firma PCT-Chemie / Konkrea bvba verheugen zich over uw bezoek aan deze website, en voor de getoonde interesse.

Bescherming van gegevens

PCT-Chemie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

PCT-Chemie garandeert daarbij het volgende:

  • Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op ‚Contact‘ in de navigatiebalk.
  • PCT-Chemie treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Recht op informatie

U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op ‚Contact‘ in de navigatiebalk.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Auteursrechten 

Copyright PCT-Chemie – Konkrea bvba. 

De teksten, illustraties en andere materialen op deze site zijn beschermd door internationaal auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement of wijziging van alle of een deel van deze site, in welke vorm en op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende Auteursrecht. Elke overtreding kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Merkrecht

Voor zover anders aangegeven, zijn alle merknamen die vermeld worden op deze website beschermd door de firma PCT-Chemie.  Dit geldt in het bijzonder voor de PCT-merknamen, productnamen, logo’s, emblemen en lettertype.

Verantwoordelijkheid 

Hoewel we zorgvuldig tewerk zijn gegaan bij het maken van deze website kunnen we u niet garanderen dat deze informatie geen fouten bevat. De informatie over de verschillende producten is dan ook indicatief. De kenmerken op deze website mogen niet beschouwd worden als de eigenlijke kenmerken van onze producten. Bepaalde kenmerken kunnen ondertussen gewijzigd of weggelaten zijn als gevolg van onze constante productontwikkeling. Contacteer dan ook onze adviseurs voor de laatst bijgewerkte informatie. 

PCT-Chemie neemt geen verantwoordelijkheid voor websites die naar deze website verwijzen, en die door derden uitgebaat worden.

Veiligheid 

De firma PCT-Chemie / Konkrea bvba  neemt technische en organisatorische zekerheidsmaatregelen teneinde uw gegevens te beschermen tegen toevallige en/of opzettelijke manipulatie, verlies, en verstoring van de werking van deze site door toedoen van derden die niet bevoegd zijn. Deze maatregelen volgen gedurend de stand der techniek. 

Verantwoordelijke voor de inhoud

PCT-Chemie België / Konkrea bvba
Paardenkerkhofstraat 5
3670 Meeuwen-Gruitrode

Design en opmaak

COSMOTO –Konzept, Design en Marketing
www.cosmoto.com

Verziendheid.

Altijd een stap vooruit.
Vandaag en in de toekomst.

Probleemloos – snel, persoonlijke aanpak, op de werf.

Wanneer wij het woord “service” in de mond nemen, dan bedoelen we ook “service”. En wij zijn slechts tevreden wanneer u dat ook bent.

meer

Producten

Producten

Retanol-dekvloeren zijn zeer hoogwaardige krimp- en spanningsarme dekvloeren op cementbasis, die uw verwachtingen op elk vlak zullen overtreffen

meer

Paswoord vergeten?

Opnieuw aanmelden