Ecologie

Retanol, milieuvriendelijk zonder twijfel.

Er bestaat geen twijfel omtrent het ecologische en veilige karakter van onze producten : het is voor ons een prioriteit in de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten en terzelfdertijd een unieke eigenschap van al de oplossingen die we bieden.
Alle producten van PCT-Chemie staan voor 100% op punt dankzij de jarenlange ervaringen en intensieve beproeving. Dit alles blijkt uit de rapporten van Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) – de instantie die ons op regelmatige basis controleert.

Concreet betekent dit dat u met een gerust geweten onze producten mag aanprijzen bij uw klanten. Niet alleen de uitmuntende kwaliteit, maar ook de afwezigheid van enige uitstoot of geurhinder of andere kwalijke eigenschappen maken van Retanol een dankbaar product.

Gedetailleerde rapporten betreffende de controles op schadelijke uitstoot kan u in de downloadsectie raadplegen.

Efficiënt bouwen

Constructief, duurzaam en economisch

Garantie en aansprakelijkheid

Garantie en aansprakelijkheid

Op verzoek neemt PCT de volledige verantwoordelijkheid voor de Retanol-dekvloer over.

meer

Producten

Producten

Retanol-dekvloeren zijn zeer hoogwaardige krimp- en spanningsarme dekvloeren op cementbasis, die uw verwachtingen op elk vlak zullen overtreffen

meer

Paswoord vergeten?

Opnieuw aanmelden